NWO-I privacyverklaring sollicitanten

NWO-I houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring richt zich op sollicitanten. Alle privacygevoelige informatie die aan NWO-I wordt verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. NWO-I spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. NWO-I behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, indien wijzigingen in beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Sollicitanten

Indien een sollicitant besluit te reageren op een vacature, wordt door de sollicitant expliciet toestemming gegeven aan NWO-I om de persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, sollicitatiebrief, inhoud cv) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de betreffende medewerkers van NWO-I en de externe sollicitatiecommissie die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens die zijn ingevuld bij de sollicitatie worden tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. NWO- I vraagt daarnaast toestemming om de sollicitatiegegevens tot één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure te bewaren, indien de sollicitant nog benaderd wil worden voor komende vacatures. Na dit jaar worden de gegevens automatisch verwijderd uit het systeem, tenzij de sollicitant anders aangeeft.

Sollicitatiecode

NWO-I conformeert zich aan de sollicitatiecode zoals die is beschreven in de Uitvoeringsregeling van NWO. De sollicitatiecode is afgeleid van de NVP sollicitatiecode, een code die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling.

Rechten

Als sollicitant heb je onder andere het recht op inzage van je gegevens, je gegevens te laten corrigeren wanneer deze niet up-to-date zijn en je gegevens te laten verwijderen. Neem via onderstaande contactgegevens contact op als je van een van je rechten gebruik wilt maken. Deze privacyverklaring sollicitanten komt voort uit het NWO-I privacybeleid.

Contactgegevens

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen? Dan kun je altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacyteam@nwo.nl

Word of a staff member
Boudewijn Hut
System Engineer

Tijdens mijn afstudeeropdracht voor de studie sterrenkunde, kwam ik voor het eerst in aanraking met ASTRON. Op dat moment kreeg ik de kans om een interessante afstudeeropdracht te doen, die kans heb ik direct gegrepen. Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan bij ASTRON. Mede heb ik voor ASTRON gekozen omdat het een […]

Read more

RT @ORP_Astro #ORP is performing a short survey among users of optical & radio telescopes & arrays on to help assess communities needs. Please support us by completing this short (~3min) questionnaire. All responses are anonymous. eur03.safelinks.prot… #EASValencia2022 @EAS_meeting pic.twitter.com/FJ97…

More tweets