Werken bij Astron

Werken bij ASTRON betekent werken in een internationale werkomgeving met hoogopgeleide professionals in een resultaatgerichte en academische atmosfeer. Of je nou een astronoom, engineer, software ontwikkelaar, techneut of tot het ondersteunende personeel behoort, je werk bij ASTRON is innovatief en baanbrekend.

ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie.

ASTRON making discoveries in radio astronomy happen.

Geschiedenis

Arbeidsvoorwaarden

ASTRON is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO vormt samen met enkele andere ‘wetenschappelijke’ werkgevers de Werkgeversvereniging Onderzoeksinstelling (WVOI). Deze WVOI heeft een eigen cao. In die cao zijn salarisschalen opgenomen die ook voor ASTRON gelden.
Het salaris bij ASTRON wordt bepaald door het niveau, ervaring en de aard van de functie. Daarbij hoort een passende salarisschaal. Je kan er bij ASTRON vanuit gaan dat je goed betaald wordt voor het werk wat je doet. Door goed werk te leveren en meer ervaring kan je loon snel stijgen.
Arbeidsvoorwaarden op maat bieden je de mogelijkheid zelf te kiezen voor bepaalde arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld vakantieverlofuren inruilen om een fiets aan te schaffen, of een deel van je bruto salaris inzetten voor het aankopen van meer verlof.
ASTRON biedt verschillende manieren om je carrière te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld: leren op de werkplek, inzet in uitdagende projecten die een beroep op je talenten en capaciteiten, het bezoeken van congressen, opleidingen en natuurlijk het delen van kennis binnen het instituut zelf, bijvoorbeeld door het organiseren van colloquia. Binnen ASTRON zijn er verschillende vakgebieden die mogelijkheden bieden om je te ontwikkelen van een junior tot senior niveau.
Om de loopbaanontwikkeling kracht bij te zetten biedt ASTRON je het recht tot scholing. Dit kan in het kader van een goede uitoefening van een huidige of toekomstige functie binnen ASTRON. Maar ook in het kader van het vergroten van de inzetbaarheid binnen en buiten de organisatie. Daarvoor kunnen we je studieverlof en/of vergoeding van de studiekosten aanbieden.
Voor de noodzakelijk te maken reiskosten van woon-werkverkeer krijg je een ruime tegemoetkoming.

Er zijn royale vergoedingen voor jou als nieuwe medewerker als je vanuit het buitenland je in Nederland zal moeten vestigen. Hier gaat om het vergoeden van de transport(verhuis)kosten en een vergoeding voor herinrichtingskosten. In sommige gevallen ontvang je ook een vergoeding als je van ver uit Nederland richting Dwingeloo moet verhuizen.

Als medewerker bij ASTRON kun je gebruikmaken van de collectiviteitskortingen op allerlei verzekeringen, zo ook op de ziektekostenverzekering. Medewerkers van ASTRON kunnen uitgebreid verzekerd zijn bij VGZ tegen scherpe prijzen. Kijk op www.vgz.nl voor meer informatie.
Onze HR medewerkers begeleiden intensief nieuwe buitenlandse medewerkers. Deze begeleiding bestaat onder andere uit hulp bij het zoeken van een geschikte woning, maar ook regelen zij de aanvraag voor de visa en de verblijfsvergunning, ziektekosten verzekering aanvraag, 30% regeling, een Nederlandse bankrekening en een burger service nummer. Alles om de immigratie soepel te laten verlopen voor de nieuwe medewerker.

Aan nieuwe buitenlandse medewerkers bieden we ook Nederlandse lessen.

Als medewerker van ASTRON met een volledige arbeidsduur en een volledige werkweek heb je recht op 338 uur vakantieverlof per ieder kalenderjaar. Ook ontvang je vakantietoeslag van 8% van je brutosalaris. Als je extra werkt, krijg je bij ASTRON daar vrije tijd voor terug. Tijd voor tijd noemen we dat.

Iedere ouder bij ASTRON kan aanspraak maken op ouderschapsverlof voor kinderen tot de leeftijd van acht jaar. Bij ASTRON kan je een periode betaald ouderschapsverlof krijgen en een periode onbetaald ouderschapsverlof.

De Stichting Pensioenfonds ABP regelt het pensioen voor ASTRON medewerkers. Dit is het pensioenfonds voor de overheid. Kijk op www.abp.nl voor meer informatie.

Let op: aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Word of a staff member
Roelof Boesenkool
Head ICT

ASTRON is voor mij een goede en fijne werkgever omdat ik vele mogelijkheden krijg om mijzelf te ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Mede hierdoor ben ik bij ASTRON gaan werken. Bij ASTRON kun je sturing geven aan je eigen loopbaan als je de kansen weet te benutten. Daarnaast vind ik het fijn om in internationale […]

Read more

Vanavond om 21.30 op @NatGeoNL is de @LOFAR telescoop te zien in 'Europe from above'! pic.twitter.com/JogL…

More tweets